تدریس علوم
 

کلاس دوم-درس علوم-مبحث فصل۱۲
https://www.aparat.com/v/Mdz1U

 
     
 
     
تدریس هدیه های آسمانی
 
کلاس دوم-درس هدیه های آسمانی-مبحث وقت نماز
https://aparat.com/v/Egz8Z

کلاس دوم-درس هدیه های آسمانی-مبحث طبیعت زیبا
https://aparat.com/v/Qrw6Z

کلاس دوم-درس هدیه های آسمانی-مبحث درس ۱۸
https://www.aparat.com/v/eQSmD

کلاس دوم-درس هدیه های آسمانی-مبحث درس 19
https://www.aparat.com/v/es0bH
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

ریاضی(جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

هدیه‌های آسمانی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

علوم (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
تدریس فارسی
 
کلاس دوم-درس فارسی-مبحث نوروز در 15
https://aparat.com/v/l3nLd

کلاس دوم-درس فارسی-مبحث درس16
https://www.aparat.com/v/W6xBf

کلاس دوم-درس فارسی-مبحث روخوانی حکایت شیر و موش
https://www.aparat.com/v/4LBlq

کلاسدوم-درس فارسی-روخوانی درس عمو نوروز
https://www.aparat.com/v/ucbgt
 
     
 
     
تدریس ریاضی
 
کلاس دوم-درس ریاضی-مبحث تفریق انتقالی1
https://aparat.com/v/7Sh6B

کلاس دوم-درس ریاضی-مبحث تفریق انتقالی2
https://aparat.com/v/WsDQh

کلاس دوم-درس ریاضی-مبحث مفهوم کسر
https://www.aparat.com/v/2XrnS

کلاس دوم-درس ریاضی-فصل 7 مبحث ادامه کسر
https://www.aparat.com/v/0uoQA

کلاس دوم-درس ریاضی-فصل 7 مبحث حل مسئله
https://www.aparat.com/v/MbHk4

کلاس دوم-درس ریاضی-فصل 7 مبحث مفهموم احتمال
https://www.aparat.com/v/4ylHA

کلاس دوم-درس ریاضی-فصل 7 مبحث ادامه احتمال
https://www.aparat.com/v/93kDi

 
 
     
 
     
تدریس قرآن
 
کلاس دوم-درس قرآن-مبحث پیام قرآنی
https://aparat.com/v/jG4Ff

کلاس دوم-درس قرآن-مبحث همزه
https://aparat.com/v/9gTLt

کلاس دوم-درس قرآن-مبحث صفحه 60
https://www.aparat.com/v/SHK7E
 
 
 
     
 
     
تدریس نقاشی
 
کلاس اول و دوم-درس نقاشی-مبحث سفره هفت سین
https://aparat.com/v/ja0L6

نقاشی-مبحث نقاشی با اشکال هندسی
https://www.aparat.com/v/ugBWE
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

فارسی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین فارسی
 
ویژه پایه دوم

 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

علوم (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آژمون آنلاین علوم
 
ویژه پایه دوم

 
     
 
 
نقشه سایت