تدریس علوم
 
کلاس اول-تدریس علوم-مبحث بخش۱۱
https://www.aparat.com/v/HTYcz
 
     
 
     
تدریس هدیه های آسمانی
 
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

ریاضی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

علوم (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

فارسی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
تدریس قرآن
 
کلاس اول-درس قرآن-مبحث لوحه17
https://aparat.com/v/NXFUI

کلاس اول-درس قرآن-مبحث لوحه20
https://aparat.com/v/cYUtq

کلاس اول-درس قرآن-مبحث داستانی
https://www.aparat.com/v/CM8z3

کلاس اول-درس قرآن-مبحث صفحه 63
https://www.aparat.com/v/EB7P8
 
     
 
     
تدریس نقاشی
 
کلاس اول و دوم-درس نقاشی-مبحث سفره هفت سین
https://aparat.com/v/ja0L6

 نقاشی-مبحث نقاشی با اشکال هندسی
https://www.aparat.com/v/ugBWE
 
     
 
     
تدریس فارسی
 
پایه اول-درس فارسی-مبحث آموزش نشانه عین(بخش اول)
https://aparat.com/v/Twu2e

پایه اول-درس فارسی-مبحث آموزش نشانه عین(بخش دوم)
https://aparat.com/v/sl7o0

پایه اول-درس فارسی-مبحث آموزش نشانه ث
https://aparat.com/v/DY9mt

پایه اول-درس فارسی-مبحث درس 19
https://aparat.com/v/pi9q3

پایه اول-درس فارسی-مبحث آموزش نشانه تشدید
https://aparat.com/v/iExJo

پایه اول-درس فارسی-مبحث آموزش نشانه ص
https://aparat.com/v/r3nud

کلاس اول-تدریس فارسی-محث نشانه ذ
https://www.aparat.com/v/nWgDj

کلاس اول-درس فارسی-مبحث نشانه ض
https://www.aparat.com/v/xawVZ

کلاس اول-درس فارسی-مبحث نشانه ط

https://www.aparat.com/v/A6COJ
 
     
 
     
ندریس ریاضی
 
کلاس اول-درس ریاضی-مبحث حل مسئله
https://aparat.com/v/hfaSd

کلاس اول-درس ریاضی-مبحث انداره گیری با ابزار غیر استاندارد
https://aparat.com/v/YQMcN

کلاس اول-درس ریاضی-مبحث شمارش 4تا 4تا
https://aparat.com/v/isWXO

کلاس اول-درس ریاضی-مبحث شمارش ۱۰ تا ۱۰ تا
https://aparat.com/v/yXTiV

کلاس اول-درس ریاضی-مبحث شمارش 5تا 5تا
https://aparat.com/v/jG2IE

کلاس اول-درس ریاضی-مبحث جمع بالای 20
https://aparat.com/v/3wQbl

کلاس اول-درس ریاضی-مبحث جمع و تفریق
https://aparat.com/v/dsXiz

کلاس اول-درس ریاضی-مبحث حانواده اعداد
https://aparat.com/v/AyTBJ

کلاس اول-درس ریاضی-مبحث تم۲۰
https://www.aparat.com/v/H4iLI

کلاس اول-درس ریاضی-مبحث تم۲1
https://www.aparat.com/v/Conr2
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

ریاضی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آژمون آنلاین ریاضی
 
ویژه پایه اول

 
     
 
 
نقشه سایت